Röjsågsklingor

Grimsholm har tagit fram en komplett serie av röjsågsklingor totalt 10 stycken.
Endast ett fåtal av dessa är klara för leverans just nu de övriga kommer att fylla på efter hand som produktionen är klar.
Serien beräknas vara komplett i mars 24.